LIÊN HỆ

MOMIZI BUSINESS HOTELS (HANOI)

MOMIZI BUSINESS HOTELS (HÀ NỘI)

Địa chỉ       : Số 1, Ngõ 24, Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội, Viet Nam
                    Số 16, Ngõ 81/35, Linh Lang, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội, Viet Nam
 
Điện thoại : (+84) 4 3791 9293 
 
Email         : info@momizi.com.vn
                    booking@momizi.com.vn

Website     : www.momizi.com.vn

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

MÃ ID
HỌ TÊN*
CÔNG TY
ĐỊA CHỈ*
EMAIL*
ĐIỆN THOẠI*
GHI CHÚ*
 
MOMIZI SERVICE APARTMENT (HAIDUONG)

MOMIZI SERVICE APARTMENT (HẢI DƯƠNG)

Địa chỉ      : Số 15, đường Vũ Văn Dũng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, Việt Nam
 
Điện thoại : (+84) 320 3833386

Email        :  momizivn@gmail.com

Website    :  www.momizi.com.vn

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

MÃ ID
HỌ TÊN*
CÔNG TY
ĐỊA CHỈ*
EMAIL*
ĐIỆN THOẠI*
GHI CHÚ*
 
momizi
Copyright © 2016 MMZ HOTELS All Rights Reserved.
Chat với Momizi Hotels