LIÊN HỆ

MOMIZI BUSINESS HOTELS (HANOI)

MOMIZI BUSINESS HOTELS (HANOI)

Address: No. 1, Lane 24, NguyenVanNgoc Str, Badinh Dist, Hanoi, Vietnam
               No. 16, Lane 81/35, Linhlang Str, Badinh Dist, Hanoi, Vietnam
Phone   : (+84) 4 3791 9293 
Email     : info@momizi.com.vn
                booking@momizi.com.vn
Website : www.momizi.com.vn

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

MÃ ID
HỌ TÊN*
CÔNG TY
ĐỊA CHỈ*
EMAIL*
ĐIỆN THOẠI*
GHI CHÚ*
 
MOMIZI SERVICE APARTMENT (HAIDUONG)

MOMIZI SERVICE APARTMENT

Địa chỉ: Số 15, đường Vũ Văn Dũng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: +84 320 3833386
Email: momizivn@gmail.com
Website: www.momizi.com.vn

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

MÃ ID
HỌ TÊN*
CÔNG TY
ĐỊA CHỈ*
EMAIL*
ĐIỆN THOẠI*
GHI CHÚ*
 
momizi
Copyright © 2016 MMZ HOTELS All Rights Reserved.
Chat với Momizi Hotels