TÌM KIẾM ĐẶT PHÒNG
SỐ NGÀY Ở
SỐ KHÁCH-SỐ ĐÊM-SỐ PHÒNG NGƯỜI LỚN/PHÒNG KHÁCH ĐÊM PHÒNG
 
Đặt phòng theo ngày
Chương trình khuyến mãi này bao gồm:
· Bữa sáng
· Bữa tối nhẹ (Cơm nắm kiểu Nhật Onigiri từ 21h30 hàng ngày)
· Kết nối Internet Wi-Fi miễn phí
 
Không thể sửa đổi hoặc hủy phòng này
THỜI GIAN ĐẾN từ 14h đến 24h
THỜI GIAN ĐI trả phòng trước 11h
ĂN SÁNG Ăn sáng
CHẤP NHẬN ĐẶT PHÒNG Luôn luôn
THỜI GIAN ÁP DỤNG Luôn luôn
MÔ TẢ Chính sách hủy
Không thể sửa đổi hoặc hủy đặt phòng này.

NHẤP ĐỂ XEM ẢNH


SỐ NGƯỜI
GIÁ 1 KHÁCH/ĐÊM: USD

ROOM T7
18/1
CN
19/1
T2
20/1
T3
21/1
T4
22/1
T5
23/1
T6
24/1
PHÒNG GIƯỜNG ĐƠN TIÊU CHUẨN SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
PHÒNG GIƯỜNG ĐƠN (DELUXE ) CÒN ÍT
55
CÒN ÍT
55
CÒN ÍT
55
HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG CÒN ÍT
55
GIƯỜNG ĐÔI (DELUXE) SẮN PHÒNG
65
SẮN PHÒNG
65
CÒN ÍT
65
CÒN ÍT
65
CÒN ÍT
65
CÒN ÍT
65
HẾT PHÒNG
PHÒNG GIƯỜNG ĐÔI (PREMIUM) SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
PHÒNG 2 GIƯỜNG ĐƠN HOẶC 1 GIƯỜNG KING(PREMIUM) SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
CÒN ÍT
80
SẮN PHÒNG
80
PHÒNG CĂN HỘ (PREMIUM) SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
PHÒNG LIÊN KẾT CONNECTING (PREMIUM) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG SẮN PHÒNG
130
SẮN PHÒNG
130
Đặt phòng theo tháng
Chương trình khuyến mãi này bao gồm:
· Bữa sáng
· Bữa tối nhẹ (Cơm nắm kiểu Nhật Onigiri từ 21h30 hàng ngày)
· Kết nối Internet Wi-Fi miễn phí

Không thể sửa đổi hoặc hủy phòng này


THỜI GIAN ĐẾN Từ 14:00 to 25:00
THỜI GIAN ĐI Trả phòng trước 11h
ĂN SÁNG Ăn sáng
CHẤP NHẬN ĐẶT PHÒNG Luôn luôn
THỜI GIAN ÁP DỤNG Luôn luôn
MÔ TẢ Chính sách hủy
Không thể sửa đổi hoặc hủy đặt phòng này.

NHẤP ĐỂ XEM ẢNH


SỐ NGƯỜI
GIÁ 1 KHÁCH/ĐÊM: USD

ROOM T7
18/1
CN
19/1
T2
20/1
T3
21/1
T4
22/1
T5
23/1
T6
24/1
PHÒNG GIƯỜNG ĐƠN TIÊU CHUẨN SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
SẮN PHÒNG
45
PHÒNG GIƯỜNG ĐƠN (DELUXE ) CÒN ÍT
55
CÒN ÍT
55
CÒN ÍT
55
HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG CÒN ÍT
55
GIƯỜNG ĐÔI (DELUXE) SẮN PHÒNG
65
SẮN PHÒNG
65
CÒN ÍT
65
CÒN ÍT
65
CÒN ÍT
65
CÒN ÍT
65
HẾT PHÒNG
PHÒNG GIƯỜNG ĐÔI (PREMIUM) SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
PHÒNG 2 GIƯỜNG ĐƠN HOẶC 1 GIƯỜNG KING(PREMIUM) SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
CÒN ÍT
80
SẮN PHÒNG
80
PHÒNG CĂN HỘ (PREMIUM) SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
SẮN PHÒNG
80
PHÒNG LIÊN KẾT CONNECTING (PREMIUM) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG SẮN PHÒNG
130
SẮN PHÒNG
130
momizi
Copyright © 2016 MMZ HOTELS All Rights Reserved.
Chat với Momizi Hotels