TÌM KIẾM ĐẶT PHÒNG
SỐ NGÀY Ở
SỐ KHÁCH-SỐ ĐÊM-SỐ PHÒNG NGƯỜI LỚN/PHÒNG KHÁCH ĐÊM PHÒNG
 
Đặt phòng theo ngày
Chương trình khuyến mãi này bao gồm:
· Bữa sáng
· Bữa tối nhẹ (Cơm nắm kiểu Nhật Onigiri từ 21h30 hàng ngày)
· Kết nối Internet Wi-Fi miễn phí
 
Không thể sửa đổi hoặc hủy phòng này
THỜI GIAN ĐẾN từ 14h đến 24h
THỜI GIAN ĐI trả phòng trước 11h
ĂN SÁNG Ăn sáng
CHẤP NHẬN ĐẶT PHÒNG Luôn luôn
THỜI GIAN ÁP DỤNG Luôn luôn
MÔ TẢ Chính sách hủy
Không thể sửa đổi hoặc hủy đặt phòng này.

NHẤP ĐỂ XEM ẢNH


SỐ NGƯỜI
GIÁ 1 KHÁCH/ĐÊM: USD

ROOM T4
26/2
T5
27/2
T6
28/2
T7
29/2
CN
1/3
T2
2/3
T3
3/3
PHÒNG GIƯỜNG ĐƠN TIÊU CHUẨN HẾT PHÒNG CÒN ÍT
45
CÒN ÍT
45
CÒN ÍT
45
HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG
PHÒNG GIƯỜNG ĐƠN (DELUXE ) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG CÒN ÍT
55
HẾT PHÒNG
GIƯỜNG ĐÔI (DELUXE) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG
PHÒNG GIƯỜNG ĐÔI (PREMIUM) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG CÒN ÍT
70
CÒN ÍT
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
PHÒNG 2 GIƯỜNG ĐƠN HOẶC 1 GIƯỜNG KING(PREMIUM) CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
SẮN PHÒNG
80
PHÒNG CĂN HỘ (PREMIUM) CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
PHÒNG LIÊN KẾT CONNECTING (PREMIUM) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG
Đặt phòng theo tháng
Chương trình khuyến mãi này bao gồm:
· Bữa sáng
· Bữa tối nhẹ (Cơm nắm kiểu Nhật Onigiri từ 21h30 hàng ngày)
· Kết nối Internet Wi-Fi miễn phí

Không thể sửa đổi hoặc hủy phòng này


THỜI GIAN ĐẾN Từ 14:00 to 25:00
THỜI GIAN ĐI Trả phòng trước 11h
ĂN SÁNG Ăn sáng
CHẤP NHẬN ĐẶT PHÒNG Luôn luôn
THỜI GIAN ÁP DỤNG Luôn luôn
MÔ TẢ Chính sách hủy
Không thể sửa đổi hoặc hủy đặt phòng này.

NHẤP ĐỂ XEM ẢNH


SỐ NGƯỜI
GIÁ 1 KHÁCH/ĐÊM: USD

ROOM T4
26/2
T5
27/2
T6
28/2
T7
29/2
CN
1/3
T2
2/3
T3
3/3
PHÒNG GIƯỜNG ĐƠN TIÊU CHUẨN HẾT PHÒNG CÒN ÍT
45
CÒN ÍT
45
CÒN ÍT
45
HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG
PHÒNG GIƯỜNG ĐƠN (DELUXE ) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG CÒN ÍT
55
HẾT PHÒNG
GIƯỜNG ĐÔI (DELUXE) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG
PHÒNG GIƯỜNG ĐÔI (PREMIUM) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG CÒN ÍT
70
CÒN ÍT
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
SẮN PHÒNG
70
PHÒNG 2 GIƯỜNG ĐƠN HOẶC 1 GIƯỜNG KING(PREMIUM) CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
SẮN PHÒNG
80
PHÒNG CĂN HỘ (PREMIUM) CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
CÒN ÍT
80
PHÒNG LIÊN KẾT CONNECTING (PREMIUM) HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG HẾT PHÒNG
momizi
Copyright © 2016 MMZ HOTELS All Rights Reserved.
Chat với Momizi Hotels