• Danh sách MOMIZI

MOMIZI BUSINESS HOTEL II
(HANOI) – Phan Ke Binh

Số 38-40, Phan Kế Binh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
(+84) 946 009293
(+84) 2473 009293
booking-hanoi2@momizi.com.vn
info@momizi.com.vn

MOMIZI INN
(TAN DA RESORT)

Tản Đà Resort, Vân Hoà, Ba Vì, Hanoi
(+84) 997 91 92 93
(+84) 0904009193
booking-inn@momizi.com.vn

MOMIZI BUSINESS HOTEL
(HANOI)

Số 1, Ngõ 24, Nguyễn Văn Ngọc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
(+84) 997 91 92 93
(+84) 0904009193
booking@momizi.com.vn
info@momizi.com.vn

MOMIZI BUSINESS HOTEL
(HAIPHONG)

Số 373, đường Văn Cao, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
(+84) 997 91 92 93
(+84) 225 3919293
(+84) 0904009193
booking-hp@momizi.com.vn

MOMIZI SERVICE APARTMENT
(HAIDUONG)

Số 15 Vũ Văn Dũng, P. Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
(+84) 997 91 92 93
(+84) 220 3833386
(+84) 0904009193
momizivn@gmail.com

The best choice for the special holiday. We are very pleased to serve you!

Connect With Us

SOCIAL MEDIA CHANNELS

Newsletter

SIGN UP FOR SPECIAL OFFERS
Copyright © 2016 MMZ HOTELS All Rights Reserved.